Stemstoornissen - chronisch hoesten - reflux - hyperventilatie - laryngectomie

Een stemstoornis kan functioneel of organisch van aard zijn. Onder organisch onderscheiden we onder andere stemplooicystes, een larynxcarcinoom, stemplooiverlammingen, infecties... Functioneel betekent dat de stem zodanig misbruikt en verkeerd gebruikt wordt dat er symptomen ontstaan. Deze symptomen kunnen dan leiden tot een organisch letsel waarvan de meestvoorkomende zijn: laryngitis, stemplooioedeem en stemplooiknobbels.

Mogelijke symptomen bij een stemstoornis zijn: het gevoel van een krop in de keel, verminderd stemvolume, heesheid, stemvermoeidheid, hoesten, pijn in de keel, ...

Céline Ruysschaert specialiseert zich in stemstoornissen en dit bij zowel kinderen als bij volwassenen. Daarnaast verdiept ze zich in de invloed van reflux op de stem. Dit wordt vaak geassocieerd met chronisch hoesten waarbij de oorzaak niet pulmonair is. 

Stemstoornissen gaan vaak gepaard met een te gespannen larynx/strottenhoofd. We zien niet zelden dat iemand chronisch hyperventileert en een hoge ademhaling gebruikt. Dit zorgt voor gespannen hulpademhalingsspieren t.h.v. de hals met een rechtstreekse invloed op het strottenhoofd. We werken niet enkel aan het aanleren van een correcte en lage ademhaling maar ook aan de ontspanning van de larynxspieren. Dit met verschillende manuele technieken.

Ook transpersonen kunnen bij Céline terecht. Zij schoolde zich bij in transgenderstemmen. 

Laryngectomie

Soms moet het strottenhoofd - larynx - chirurgisch worden verwijderd. Dit is bv. het geval bij tumoren en wordt laryngectomie genoemd. Er moet dan een nieuwe manier van spreken aangeleerd worden. Ook hiervoor kan u bij ons terecht.