Stemstoornissen - chronisch hoesten - laryngectomie

Een stemstoornis kan functioneel of organisch van aard zijn. Onder organisch onderscheiden we onder andere stemplooicystes, een larynxcarcinoom, stemplooiverlammingen, infecties... Functioneel betekent dat de stem zodanig misbruikt en verkeerd gebruikt wordt dat er symptomen ontstaan. Deze symptomen kunnen dan leiden tot een organisch letsel waarvan de meestvoorkomende zijn: laryngitis, stemplooioedeem en stemplooiknobbels.

Mogelijke symptomen bij een stemstoornis zijn: het gevoel van een krop in de keel, verminderd stemvolume, heesheid, stemvermoeidheid, hoesten, pijn in de keel, ...

Ik heb specifieke ervaring met de behandeling van stemstoornissen en dit bij zowel kinderen als bij volwassenen. Daarnaast verdiep ik me verder in de invloed van refluxziekte op de stemgeving. Dit wordt vaak geassocieerd met chronisch hoesten waarbij de oorzaak niet pulmonair is. 

Soms moet het strottenhoofd - larynx - chirurgisch worden verwijderd. Dit wordt laryngectomie genoemd. Er moet dan een nieuwe manier van spreken aangeleerd worden. Ook hiervoor kan u bij mij terecht.

Stemstoornissen gaan vaak gepaard met een te gespannen larynx/strottenhoofd. Om de larynxspieren te ontspannen kunnen we de techniek 'elastisch tapen' toepassen. Ook hiervoor kan u vanaf februari 2020 in mijn praktijk terecht.