Dysfagie

Dysfagie of een slikstoornis ontstaat omwille van een neurologische oorzaak (bv. beroerte, trauma, chirurgische ingreep, syndroom, ...). Er bestaan verschillende soorten dysfagie: orale dysfagie (problemen in de mond), faryngeale dysfagie (in de keel), oesofageale dysfagie (in de slokdarm).

Binnen therapie rond slikstoornissen worden zowel compenserende als revaliderende strategieën toegepast. Voorbeelden van compenseren, zijn: aanpassen van de consistentie, de bolusgrootte, ...

Voorbeelden van revalideren zijn: training van de syprahyöidale spieren (chin tuck, shaker head tilt, ...), tongkrachttraining met IOPI, ...