Mimetherapie

Een aangezichtsverlamming kan veroorzaakt worden door een trauma in het aangezicht, chirurgie, een tumor, ... Ook een Bells Palsy, een aangezichtsverlamming zonder duidelijke oorzaak, komt vaak voor. 

Als patiënt is het belangrijk dat u terecht komt bij een logopediste die de opleiding tot mimetherapeute volgde. Deze therapie is uiterst geschikt voor patiënten met deze delicate aandoening. Een foutieve manier van therapie kan er namelijk voor zorgen dat u synkinesen/meebewegingen over het gehele aangezicht krijgt. Om dat te vermijden of, indien u reeds synkinesen heeft, om die te verminderen kan u mimetherapie volgen. 

Céline is een gecertificeerd mimetherapeute. U kan haar steeds contacteren voor meer informatie.