Het team

Céline Ruysschaert - Logopediste/coördinator

Céline Ruysschaert is afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ze is coördinator van de praktijk te Avelgem en Oudenaarde.

Op heden is ze voltijds werkzaam als zelfstandig logopediste. Ze behandelt zowel kinderen, jongeren als volwassenen en schoolt zich op regelmatige basis bij. Binnen haar praktijk kiest ze voor een persoonlijke en kwalitatieve aanpak waarbij nauw contact is met de cliënt en de omgeving.

Ze behaalde reeds volgende specialisaties:

- Prelogopediste: eet-en drinkproblemen bij kinderen (vanaf babyleeftijd) en taal/communicatie bij kinderen < 3 jaar;

- Mimetherapeute: behandeling van perifere aangezichtsverlammingen;

- OMFT-therapeut: behandeling van afwijkend mondgedrag in samenwerking met tandarts/orthodontist/stomatoloog;

- Stemstoornissen: verdere opleiding binnen laryngectomie, stem bij transpersonen, laryngofaryngeale refluxziekte, supragastrisch boeren, stemplooiverlamming, stemplooiknobbels, ... Ook stemstoornissen bij kinderen. Toepassing van verschillende technieken zoals Novafon, kinesiotaping, SOVT, ... Ook in kader van hyperventilatie;

- Kinesiotaping: kan binnen verschillende domeinen worden toegepast (mimetherapie, slikstoornissen, stemstoornissen, houdingscorrectie, OMFT, kwijlen, kaakgewrichtsproblemen, ...);

Ze schoolt zich verder bij binnen de domeinen neurologopedie (dysartrie, afasie, apraxie, dysfagie), stemstoornissen en verdiept zich in ouderbegeleiding binnen de taalproblemen.

Ze is als zelfstandig logopediste verbonden aan Triamant te Ronse en Groep Ubuntu (neurologopedie).

De cliënt in zijn totaliteit bekijken is voor mij heel belangrijk. Een probleem moet in zijn geheel worden aangepakt. Indien andere disciplines daarbij een hulp kunnen zijn dan betrek ik hen graag.

Extra info:

> Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze de tarieven van het RIZIV volgt.

> In samenwerking met Arteveldehogeschool begeleidt ze als externe promotor bachelorproeven. Zowel binnen OMFT-therapie als neurologopedie.

> Sinds de coronacrisis is telelogopedie mogelijk waardoor ze ook op dat gebied nieuwe inzichten verworven heeft om de kwaliteit in de behandelingen te garanderen.


Opleiding

Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting logopedie (grote onderscheiding)


Permanente vormingen/studiedagen + specialisatieopleidingen

2015

> Symposium meervoudige beperking bij kinderen met een CI

> SPRINT voor logopedisten

2016

> Stemtherapie: Lax Vox

> Stemtherapie: Mind the Voice

> Kinderheesheid Team Stemstoornissen UZA

> Bijscholing tongpunt-r

2017

> Gentse Dag van de Stem

> Specialisatiecursus oro-myofunctionele stoornissen (OMFT; P. Helderop)

> TOL-congres (leerstoornissen)

> De multidisciplinaire benadering van orofaryngeale dysfagie (dr. M. Moerman)

2018

> Mimetherapeut (voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming) (Arteveldehogeschool)

> Logopedie en communicatie bij kinderen met een taalleeftijd < 3 jaar (SIG)

> Behandeling van personen na laryngectomie (Atos Medical)

2019

> Intensieve opleiding tot prelogopediste voor kinderen < 3 jaar (eet-en drinkproblemen)(Arteveldehogeschool)

> Verdiepingscursus OMFT (logopedie en tandheelkunde)

> Congres eet-en drinkproblemen (Arteveldehogeschool)

> Cursus Frans voor Gevorderden

2020

> Elastisch tapen binnen verschillende stoornisgebieden (Arteveldehogeschool)

> D-Teach webdinar telelogopedie

> Communicare: beter praten met mensen met afasie (Thomas More)

> Myofunctionele therapie, producten en behandelingen

> Myofunctionele therapie: protocol and cases

> Supragastrisch boeren

> Autisme en voedingsproblemen

> De rol van executieve functies bij leren lezen

> Hoe herken je toekomstige leesproblemen in de kleuterklas?

> De plaats in de CAT-NL in de diagnostiek van afasie

> Stemtherapie bij transpersonen (Eerdekens K.)

> Post-Extubation Dysphagia + IOPI

> Cervicale ausculatie en DRIPS (bij slikproblemen)(Arteveldehogeschool)

> Vibratietherapie met Novafon binnen stemtherapie, OMFT, sliktherapie

> Afasie Conferentie (AfasieNet)

> Groepstraject verdieping in alle facetten van de stemtherapie (september - december 2020)(o.l.v. Vocal Logopedie)

> Introduction to the IOPI System Confirmation

> EMST: application in Stroke Rehabilitation

> Kinesiotaping (Vocal Logopedie)

> Touch to tell: ondersteunende communicatie bij kinderen en volwassenen

> Tongriemproblematiek (Dr. Slagter)

> Afasietherapie: taal is maar een deel van het totaal


Binnen haar bacheloropleiding werkte ze haar scriptie uit rond de invloed van reflux op de stemkwaliteit. Op heden volgt ze dit onderwerp nog steeds op.
Ze werden genomineerd voor de Longlist van de Bachelorprijs 2016 (Vlaamse Scriptieprijs). Klik hier om naar de website van Reflux en stem te gaan.

Céline verricht huisbezoeken in ruime regio Avelgem, Kluisbergen, Oudenaarde en Ronse.

Jana Weytens - Logopediste/audiologe

Jana studeerde aan de Arteveldehogeschool en behaalde het diploma logopediste en audiologe. Zij is deeltijds werkzaam in AZ Maria Middelares en deeltijds als zelfstandig logopediste. Kinderen met leer-en taalproblemen kunnen bij haar terecht.

Aline Planckaert - Logopediste

Aline studeerde aan de Arteveldehogeschool en liep stage binnen onze praktijk. Ze legt zich voornamelijk toe op leer-en taalproblemen bij kinderen, OMFT en slikstoornissen bij volwassenen. Ze liep stage te UZ Gent op de afdeling neus-keel-oor.

Aline verricht huisbezoeken in ruime regio Avelgem, Zwevegem/Kortrijk en Oudenaarde.