Over ons

Ik ben Céline Ruysschaert, afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. 

Op heden ben ik voltijds werkzaam als zelfstandig logopediste. Ik behandel zowel kinderen, jongeren als volwassenen en school me op regelmatige basis bij. Binnen mijn praktijk kies ik bewust voor een eenmanszaak om zo een persoonlijke en kwalitatieve aanpak te kunnen hanteren waarbij nauw contact is met de cliënt en de omgeving.

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van oro-myofunctionele stoornisen (logopedie en tandheelkunde), ben een gecertificeerd mimetherapeut en verdiep me verder in de invloed van laryngofaryngeale refluxziekte op de stemgeving (krop in de keel, chronische hoest, heesheid, ...).

Daarnaast ben ik prelogopediste waardoor ik ook jonge kinderen (vanaf de babyleeftijd) kan begeleiden op het gebied van eet-en drinkproblemen.

Naast mijn specialisaties heb ik specifieke ervaring in de behandeling van volwassenen met neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie, apraxie), slikstoornissen (neurologopedie) na bv. een CVA, een trauma, chirurgie, een infectie, bij progressieve ziektebeelden zoals Parkinson, ALS, MS, dementie, ... Ook voor stemstoornissen (stemplooiverlamming, spastische dysfonie, laryngectomie, ...) kan u bij mij terecht. Ik school me op regelmatige basis bij binnen deze domeinen. 

Ik ben als zelfstandig logopediste verbonden aan Triamant te Ronse waar ik huisbezoeken verricht bij de bewoners.

Vanaf februari 2020 is er ook een mogelijkheid tot het toepassen van elastisch tapen binnen de stemproblematieken, aangezichtsverlammingen en eet-en drinkproblemen.

Als logopediste vind ik het heel belangrijk om de cliënt/patiënt in zijn totaliteit te benaderen. De omgeving van de cliënt/patiënt wordt daarom nauw betrokken bij de behandeling. Daarnaast gebeurt de behandeling ook multidisciplinair indien nodig en worden ook de scholen en andere disciplines betrokken. Ik hecht veel waarde aan een vertrouwensrelatie waarop de behandeling kan steunen.


Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en ben geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ik de tarieven van het RIZIV volg.

In samenwerking met Arteveldehogeschool ben ik gedurende het schooljaar 2018-2019 externe promotor van een bachelorproef rond oro-myofunctionele stoornissen. Daarnaast begeleid ik op regelmatige basis stagiaires.


Opleiding: Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting logopedie (grote onderscheiding)


Permanente vormingen/studiedagen + specialisatieopleidingen:

2015:

> Symposium meervoudige beperking bij kinderen met een CI

> SPRINT voor logopedisten

2016

> Stemtherapie: Lax Vox

> Stemtherapie: Mind the Voice

> Kinderheesheid Team Stemstoornissen UZA

> Bijscholing tongpunt-r

2017

> Gentse Dag van de Stem

> Specialisatiecursus oro-myofunctionele stoornissen (OMFT; P. Helderop)

> TOL-congres (leerstoornissen)

> De multidisciplinaire benadering van orofaryngeale dysfagie (dr. M. Moerman)

2018

> Mimetherapeut (voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming) (Arteveldehogeschool)

> Logopedie en communicatie bij kinderen met een taalleeftijd < 3 jaar (SIG)

> Behandeling van personen na laryngectomie (Atos Medical)

2019

> Intensieve opleiding tot prelogopediste voor kinderen < 3 jaar (eet-en drinkproblemen)

> Verdiepingscursus OMFT (logopedie en tandheelkunde)

> Congres eet-en drinkproblemen 

> Cursus Frans voor Gevorderden

2020

> Elastisch tapen binnen verschillende stoornisgebieden


Binnen mijn bacheloropleiding werkte ik mijn scriptie uit rond de invloed van reflux op de stemkwaliteit. Op heden volg ik dit onderwerp nog steeds op.
We werden genomineerd voor de Longlist van de Bachelorprijs 2016 (Vlaamse Scriptieprijs). Klik hier om naar de website van Reflux en stem te gaan.