team logopedie

Céline Ruysschaert - Logopediste/coördinator

Céline Ruysschaert is afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ze is coördinator van de praktijk te Avelgem en Oudenaarde en werkte deeltijds als logopediste te AZ Groeninge op verschillende acute diensten en binnen het project haalbare zorg neurologie. Daarnaast is ze kringverantwoordelijke voor de kring logopedie binnen Eerstelijnszone Waregem. Ze is mama van een zoontje en schrijft artikelen rond prelogopedie voor de website Mama Baas

Ze behaalde reeds volgende specialisaties:

- Prelogopediste: eet-en drinkproblemen bij kinderen (vanaf babyleeftijd) en taal/communicatie bij kinderen < 3 jaar. Specifieke expertise in voedingsproblemen bij baby's.

- Mimetherapeute: behandeling van perifere aangezichtsverlammingen;

- OMFT-therapeut: behandeling van afwijkend mondgedrag in samenwerking met tandarts/orthodontist/stomatoloog;

- Stemstoornissen: verdere opleiding binnen laryngectomie, stem bij transpersonen, laryngofaryngeale refluxziekte, supragastrisch boeren, stemplooiverlamming, stemplooiknobbels, ... Ook stemstoornissen bij kinderen. Toepassing van verschillende technieken zoals Novafon, kinesiotaping, SOVT, Estill Voice, ... Ook in kader van hyperventilatie;

- Fasciatherapie: kan binnen verschillende domeinen worden toegepast (mimetherapie, slikstoornissen, stemstoornissen, houdingscorrectie, OMFT, kwijlen, kaakgewrichtsproblemen, ...);

- Dysfagie: MDTP-therapeut (Mcneill Dysphagia Therapy Program)

Ze schoolt zich verder bij binnen de domeinen neurologopedie (dysartrie, afasie, apraxie, dysfagie), stemstoornissen en verdiept zich in ouderbegeleiding binnen de taalproblemen.

Ik hou ervan om elke casus tot op het bot uit te diepen, samen te werken met andere disciplines en de nodige bijsturingen te stellen aan het behandelplan.

Extra info:

> Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

> In samenwerking met hogescholen begeleidt ze als externe promotor bachelorproeven. Zowel binnen OMFT-therapie, neurologopedie en stemstoornissen. Tevens is ze stagementor.

> Lid van stepcommunity.com, platform voor dysfagie/slikstoornissen

Opleiding

Bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting logopedie (grote onderscheiding)

Permanente vormingen/studiedagen + specialisatieopleidingen

2015

> Symposium meervoudige beperking bij kinderen met een CI

> SPRINT voor logopedisten

2016

> Stemtherapie: Lax Vox

> Stemtherapie: Mind the Voice

> Kinderheesheid Team Stemstoornissen UZA

> Bijscholing tongpunt-r

2017

> Gentse Dag van de Stem

> Specialisatiecursus oro-myofunctionele stoornissen (OMFT; P. Helderop)

> TOL-congres (leerstoornissen)

> De multidisciplinaire benadering van orofaryngeale dysfagie (dr. M. Moerman)

2018

> Mimetherapeut (voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming) (Arteveldehogeschool)

> Logopedie en communicatie bij kinderen met een taalleeftijd < 3 jaar (SIG)

> Behandeling van personen na laryngectomie (Atos Medical)

2019

> Intensieve opleiding tot prelogopediste voor kinderen < 3 jaar (eet-en drinkproblemen)(Arteveldehogeschool)

> Verdiepingscursus OMFT (logopedie en tandheelkunde)

> Congres eet-en drinkproblemen (Arteveldehogeschool)

> Cursus Frans voor Gevorderden

2020

> Elastisch tapen binnen verschillende stoornisgebieden (Arteveldehogeschool)

> D-Teach webdinar telelogopedie

> Communicare: beter praten met mensen met afasie (Thomas More)

> Myofunctionele therapie, producten en behandelingen

> Myofunctionele therapie: protocol and cases

> Supragastrisch boeren

> Autisme en voedingsproblemen

> De rol van executieve functies bij leren lezen

> Hoe herken je toekomstige leesproblemen in de kleuterklas?

> De plaats in de CAT-NL in de diagnostiek van afasie

> Stemtherapie bij transpersonen (Eerdekens K.)

> Post-Extubation Dysphagia + IOPI

> Cervicale ausculatie en DRIPS (bij slikproblemen)(Arteveldehogeschool)

> Vibratietherapie met Novafon binnen stemtherapie, OMFT, sliktherapie

> Afasie Conferentie (AfasieNet)

> Groepstraject verdieping in alle facetten van de stemtherapie (september - december 2020)(o.l.v. Vocal Logopedie)

> Introduction to the IOPI System Confirmation

> EMST: application in Stroke Rehabilitation

> Kinesiotaping (Vocal Logopedie)

> Touch to tell: ondersteunende communicatie bij kinderen en volwassenen

> Tongriemproblematiek (Dr. Slagter)

> Afasietherapie: taal is maar een deel van het totaal

2021

> Logopedische ouderbegeleiding bij kleuters

> Eetproblemen en autisme (Fondelli)

> Dysfagie: How thickened liquids work to improve swallowing

> Dysfagie: Swallowing dysfunction and aspiration prevention in neuromuscular disorders

> Vroegtijdige interventie: begeleiding van peuters met autisme (Autisme Centraal)

> Novafon en stemtherapie

> Novafon en intra-orale hulpstukken

> Kaakgewrichtspijnen: oud zeer of nieuw fenomeen?

> Assessment en behandeling van globale afasie met Globamix

> BSSD congres dysfagie (slikstoornissen)

> Head Neck Cancer webinar (Dyspaghiacafe)

> Hartcoherentietraining

> Stemsymposium AZ Delta

> Orale oncologie: de ingreep voorbij (OMFC IOMFCOT)

> Atos Panel Discussion (Laryngectomie)

> Dysfagie: stepcommunity 

> MDTP Certification Course London (dysfagie)

> Aerofagie 

> Dysfagie: een multidisciplinaire aanpak (UZ Gent)

2022

> Masterclass flesweigeren
> VVL-congres (onderwerp dysfagie)
> Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen (VVL)
> Estill Voice Training (Katrien van Opstal)
> Estill Voice Training bij dysfone stemmen (Katrien van Opstal)
> Opleiding mondzorg (UCLL)
> Moving Cupping Therapy (Arteveldehogeschool)
> Phonanium akoestisch stemonderzoek
>  Tracheacanules en logopedie (AZ Groeninge)
> Atos laryngectomie Provox Life
> Logopedie bij neuromusculaire aandoeningen (NMRC UZ Gent) 

Céline verricht huisbezoeken in ruime regio Avelgem, Kluisbergen, Anzegem, Zwevegem en Oudenaarde

2023

- Recurrensparese

- Moving cupping therapie (Arteveldehogeschool, Rob Stallinga)

- Diagnostiek bij polyglotte afasie (Thomas More hogeschool) 

- Logo-day Atos Medical (Laryngectomie)

- Webinar rumineren

2024

- Congresdag voor zorgverleners - voeding bij jonge kinderen

- VVL-congres neuro en dysfagie

- Mondmotoriek 0 tot 4 jaar (Maaske Treurniet)

- Muscle Tension Dysphagia (AZ Sint-Jan Brugge)

- Multidisciplinary Management of alaryngeal voice problems (Atos)

- Logopedie bij de Ziekte van Parkinson (3-daagse)

Julie Mauroo - logopediste

Julie studeerde af aan de Arteveldehogeschool. Ze werkt deeltijds in onze praktijk en deeltijds als logopediste in het O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Vanuit haar stages in verschillende ziekenhuizen raakte ze geboeid door neurogene communicatiestoornissen en slikstoornissen. 

Julie werkt bij ons zowel met kinderen als met volwassenen. Ze verdiept zich verder in dysfagie, stemstoornissen en neurologopedie en OMFT. Je kan haar terugvinden in de praktijken te Avelgem en Oudenaarde. Ze verricht ook huisbezoeken in regio Oudenaarde, Anzegem, Deerlijk, Waregem, Harelbeke, ...

Bijscholingen/specialisaties

2021

- Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters

- Stemtraject: specialisatie stemstoornissen

2022

- Basiscursus OMFT (Kwec)

- Elastisch tapen binnen logopedie (Arteveldehogeschool)

- Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen (VVL)

- Estill Voice training (Katrien van Opstal)

2023

- Manuele therapie (stemstoornissen)

Amber Decavel - logopediste

Amber studeerde af aan de Arteveldehogeschool. Ze liep stage bij ons op de praktijk maar ook in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem waar ze werkte met de doelgroep neurogene communicatiestoornissen en slikstoornissen bij volwassenen. 

Amber doet huisbezoeken regio Anzegem, Waregem, Harelbeke, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Avelgem, Celles, Oudenaarde, Vlaamse Ardennen,  ...

Bijscholingen/specialisaties

2022

> Atos laryngectomie

2023

> OMFT basiscursus (Kwec)

> Voorbereidende vaardigheden bij lezen

> 3 invalshoeken bij spraaktherapie

> Diagnostiek bij polyglotte afasie (Thomas More)

> Elastisch tapen 

> Laryngectomie

> OMFT-traject (Let's speak academy)

2024

> Afasietherapie: een update

Jolien Devloo - logopediste

Jolien is logopediste en raakte bij haar ziekenhuisstages gepassioneerd in de behandeling van volwassenen. Ze schoolt zich hier verder bij door voortdurende relevante vorming. Daarnaast is ze ook werkzaam bij kinderen met leer-en taalstoornissen in onze praktijk te Avelgem.

Bijscholingen/specialisaties:

2023

> Laryngectomie

> Assessment en behandeling ernstige afasie: aan de slag met Globamix

2024

> Stemtherapie bij stemplooiverlamming

> Basiscursus OMFT