LOGOPEDIE Céline Ruysschaert

Logopedie in ruime regio Avelgem (Otegem, Anzegem, Kluisbergen, Vichte, Wortegem, Waarmaarde, Outrijve, Bossuit, Heestert, Moen, Tiegem, Spiere-Helkijn,...)

Contacteer de logopediste voor meer informatie of een afspraak:

Logopedie Céline Ruysschaert - Logopedist te Avelgem

Bevrijdingslaan 12 8580 Avelgem (Parkeren mogelijk aan de praktijk)

Telefoonnummer
0477/08.34.63

E-mailadres
celine@logopediepraktijkavelgem.be

Maakt u liever online uw eerste afspraak? Dat kan via https://www.afspraken.be

Een eerste gesprek is informerend en kosteloos*

*Het kosteloze gesprek omvat enkel de praktische informatie rond opstart logopedie (terugbetaling, tarieven logopedie, ...). Indien het onderzoek tijdens de eerste afspraak zou verricht worden, gebeurt dit volgens de officiële tarieven.

Logopediepraktijk te Avelgem

Gespecialiseerde logopedische praktijk te Avelgem voor diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een persoonlijke aanpak.

Specialisaties, permanente vormingen, stoornisgebieden en alle andere informatie vindt u op deze website terug. Vragen? Er kan vrijblijvend contact opgenomen worden met de logopediste.

Huis-en schoolbezoeken mogelijk binnen een straal van 10 km rond Avelgem en in regio Ronse.

Stoornissen

Slikstoornissen 


Diagnostiek en behandeling bij slikstoornissen (dysfagie) na o.a. een CVA, trauma, resectie tumor, radiotherapie, ...

Ervaring met canulezorg

Prelogopedie


Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen (baby's, peuters, kleuters, ...), speekselverlies, vertraagde taalontwikkeling, ...

Specialisatie tot prelogopediste

Taalproblemen


Diagnostiek en behandeling van taalproblemen:

- Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen (ook < 3 jaar)

- Taalontwikkelingsachterstand

- Afasie bij volwassenen (bv. na beroerte, trauma, infectie, chirurgie of bij progressief ziektebeeld)(neurologopedie)

Spraakproblemen


Diagnostiek en behandeling van spraakproblemen:

- Articulatiestoornissen (bv. /r/, /s/)

- Fonologische articulatiestoornissen (bv. weglating of vervanging van bepaalde klanken)

- Dysartrie bij volwassenen

(na beroerte, trauma, infectie, chirurgie, bij progressief ziektebeeld zoals Parkinson, MS, ALS, ...)(neurologopedie)

- Spraakapraxie bij volwassenen (neurologopedie)

Leerproblemen


Diagnostiek van leerproblemen/leerstoornissen bij kinderen en jongeren (lezen, spelling, rekenen)(dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)

 Ondersteunende communicatie


Opleiding Mind Express (ondersteunende communicatie d.m.v. spraakcomputer)

Laryngectomie


Aanleren van tracheo-oesofageale spraak, slokdarmspraak, elektrolarynx

Chronisch hoesten/reflux


Chronisch hoesten betekent dat een hoest reeds meer dan 8  weken aanhoudt. Indien medische behandeling niet zinvol is, kan logopedie opgestart worden. Het chronisch hoesten kan gepaard gaan met stemklachten.

Elastisch tapen


Elastisch tapen binnen verschillende domeinen:

- Stemstoornissen

- Aangezichtsverlamming

- Eet-en drinkproblemen

Mogelijk vanaf februari 2020

U en uw omgeving staan centraal


Uw wensen en die van uw omgeving staan centraal. De problematiek wordt in zijn totaliteit bekeken en naast de stoornisgerichte therapie is kwaliteit van leven één van de belangrijkste peilers binnen de praktijk. 

Specialisaties


Er wordt veel belang gehecht aan kwaliteitsvolle therapie. Dit door frequente bijscholingen, studiedagen en specialisaties. Onder andere:

- Mimetherapie

- Afwijkend mondgedrag (OMFT)

- Laryngectomie

- Refluxziekte en stemproblemen

- Prelogopedie (eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen)

- Elastisch tapen (vanaf februari 2020)

Multidisciplinair


Door de nauwe samenwerking met andere disciplines kan ik u gericht multidisciplinair doorverwijzen indien nodig.

Locaties therapie

Praktijk


Sessies kunnen doorgaan op de praktijk (Bevrijdingslaan 12 8580 Avelgem)

School


Indien de school dit toestaat, is er een mogelijkheid om de sessies (in overleg) op school te laten doorgaan. Dit binnen een straal van 10 km rond Avelgem.

Aan huis


Behandeling aan huis is mogelijk voor volwassenen met stemstoornissen, neurogene communicatiestoornissen of slikstoornissen. Ook voor kinderen met eet-en drinkproblemen is behandeling aan huis of in de opvang dikwijls aangewezen. Behandeling aan huis gebeurt steeds in overleg en binnen een straal van 10 km rond de praktijk.

Huisbezoeken regio Ronse zijn tevens mogelijk.


Download hieronder de folder betreffende afwijkend mondgedrag, de folder rond de invloed van reflux op de stemkwaliteit en de informatiebundel afwijkend mondgedrag