Problematieken

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van verschillende logopedische problematieken:

- Prelogopedie (logopedie bij kinderen vanaf de geboorte)(vooral eet-en drinkproblemen)

- Leermoeilijkheden/leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen)

- Taalontwikkelingsachterstand/taalontwikkelingsstoornis

- Afwijkende mondgewoonten bij kinderen, jongeren en volwassenen (duimzuigen, slissen, open mondademhaling, ... waardoor tongpersen ontstaat tijdens het slikken en spreken met mogelijks een vormafwijking van het gebit tot gevolg)

- Articulatiestoornissen (bv. /r/, /g/, ...)

- Stemstoornissen (bv. heesheid door verkeerd stemgebruik en stemmisbruik, stemplooiverlamming, stemtherapie pré-of postoperatief, ...)

- Taal-, spraak- en slikstoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel (afasie, dysartrie en dysfagie)(bv. na een CVA of trauma, bij een progressieve ziekte zoals ALS, MS, Parkinson, na radiotherapie of chirurgie in hoofd-halsgebied, ...)(neurologopedie)

- Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming (na een operatie, na trauma, na een infectie, ongekende oorzaak, ...)

- Laryngectomie


Infosessie: geïnteresseerd in een infosessie? U kan bij me terecht voor infosessies rond afwijkend mondgedrag (OMFT) of eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen. Ik kom graag langs in uw setting (tandartspraktijk, school, kinderopvang, paramedische praktijk, ...).