Kinesiotaping

Met kinesiotaping kan het spierweefsel worden gecorrigeerd, pijn kan worden gedempt of de spieren kan worden ondersteund. Dit kan logopedisch binnen verschillende domeinen worden toegepast (aangezichtsverlamming, eet-en drinkproblemen, slikstoornissen, kaakproblemen, OMFT, stemstoornissen, houdingsaanpassingen, ...)